Kasvufoorumi 2013 Rahoituksen testipenkki ja Rahoitusfoorumi

Kiitoksia tapahtumaan osallistuneille! Osallistujat ovat saaneet kyselyn miten päivä oli heidän osaltaaan onnistunut ja mitä kehitettävää seuraavaa vuotta varten heillä on mielessä. Toivomme, että mahdollisimman moni kyselyn saaneista siihen vastaisi!

*****

Rahoitusfoorumi on rahoituksen testipenkkitapahtuma, jossa yritykset pääsevät pitämään tehokkaita pitch-esityksiä rahoittajille kahdenkeskisissä tapaamisissa sekä sopimaan kiinnostuneiden kanssa rahoitusneuvotteluiden jatkamisesta. Ennen varsinaista matchmaking-tapahtumaa halukkaille osallistujille on tarjolla pitchaustreeniä.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt. Osallistujille informaatiota. Katso esityksen laatimiseen vinkkejä: http://spinno.fi/tietopankki/yritysesityksen-laadinta/

Itse tapahtuma, Rahoitusfoorumi, järjestetään torstaina 11.4.2013 klo 9:00-17:00 Wanhassa Satamassa, Helsingin Katajanokalla.

Tapahtumassa tuodaan hyvin konkreettisella tavalla tietoisuuteen rahoitusvaihtoehdot, joita ohjelmistoyritykselle on tarjolla (ks. myös rahoitusopas). Nämä sisältävät julkiset, yksityiset, institutionaaliset rahoittajat/sijoittajat sekä lisäksi joukkorahoituksen, Vigo-kiihdyttämöt ja muita ohjelmia, joissa on tarjolla muuta kuin suoraa rahoitusta.

Rahoitusfoorumi järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa. Sekä ohjelmistoyritykset että rahoittajat ovat pitäneet nopeatempoisesta ja hyvin käytännönläheisestä tapahtumasta, jota on kehitetty edelleen aiempien tilaisuuksien perusteella.

Kahdenväliset tapaamiset sovitetaan yrityksien toiveiden ja rahoitusvalmiuden mukaan

Yritysten ja rahoittajien matchmaking tehdään laadun varmistamiseksi käsityönä hyödyntäen Spinnon asiantuntemusta ja kokemusta sekä tapaamistoiveiden perusteella. Osallistuvat yritykset saavat lopullisen aikataulun yrityskohtaisista 15-20 min kestävistä tapaamisista paikan päältä saapuessaan (tapaamiset klo 10.00 – 16.30). Tapaamisten välissä voi vierailla eri ständeillä, kuunnella yleisöesityksiä sekä verkottua muiden osallistujien kanssa.

Pitchaustreenit kannattaa hyödyntää

Varmistaaksesi tehokkaan pitch-esityksen, kannattaa hyödyntää treenimahdollisuudet pitchauksen hiomiseen. Tänä vuonna treenit järjestetään:

Ilmoittautuminen

Mukaan hyväksytyille yrityksille pitchaustreenit ja itse matchmaking-tapahtuma ovat maksuttomia.

Ohjelmistoyritysten kasvu on monesti riippuvainen rahoituksesta, hyödynnä mahdollisuus ja tule keskustelemaan rahoittajatahojen kanssa rahoitusvaihtoehdoista joita juuri sinun yrityksellesi on tarjolla!

Lisätietoja tapahtumasta sekä rahoittajien ilmoittautumiset:

Rasmus Nybergh | 040 512 5575
Saara Liukkonen | saara.liukkonen@ohjelmistoyrittajat.fi  | 040 502 0583

Lisätietoa pitchausharjoittelusta sekä rahoitusfoorumin kahdenvälisistä tapaamisista:

Tuomas Maisala, Spinno Enterprise Center | www.spinno.fi |  tuomas.maisala@spinno.fi  | 040 595 5547

*****

“Rahoitusfoorumi” is a financing test bench event, where businesses can make effective pitches to funders in one-on-one meetings as well as arrange for further financing negotiations with interested funders. Before the actual matchmaking event, training in how to make a successful pitch is available to participants.

The event itself – Rahoitusfoorumi – will take place on Thursday 11.4.2013 from 9:00 to 17:00 at the Wanha Satama exhibition and meeting venue in Katajanokka, Helsinki.

The event will present, in a very concrete manner, the financing options available to a software company (see also the financing guide, in Finnish). These options include public, private, and institutional funders and investors as well as crowdfunding, Vigo accelerators, and other programs that offer other than direct financing.

The Financing Forum is organized this year for the third time. Software companies as well as funders have appreciated the fast tempo and the practical orientation of the event, which has been further refined on the basis of experience acquired from previous events.

One-on-one meetings tailored to the companies’ wishes and financial preparation

To ensure high quality, the matchmaking between businesses and funders is carried out manually, using as a basis the expertise and experience possessed by Spinno and the companies’ preferences regarding meetings. The participating companies receive the final schedule of company-specific 15-20 minute meetings upon arrival at the venue (the meetings take place from 10.00 to 16.30). Between the meetings, one can visit the various stands, listen to public presentations, and network with other participants.

Make use of the training in how to make a great pitch

To guarantee that your pitch is as effective as possible, it is a good idea to make use of the training opportunities in honing your pitch. This year the training sessions will take place:

Both the training sessions and the matchmaking event itself are free of charge for companies accepted as participants.

The growth of software companies often depends on the available financing, so make use of this opportunity and come discuss directly with the various types of funders the financing options available for your business!

For more information on the event and to enroll as a investor, contact:

Rasmus Nybergh | +358 40 512 5575
Saara Liukkonen | saara.liukkonen@ohjelmistoyrittajat.fi  | + 358 40 502 0583

For more information on sales pitch training and face-to-face meetings in the Financing Forum, please contact:

Tuomas Maisala, Spinno Enterprise Center | www.spinno.fi |  tuomas.maisala@spinno.fi  | +358 40 595 5547